پروژه ها

.

ردیف عنوان فایل
1  آسیب شناسی تاسیس رشته جدید دانشگاهی و پیشنهاد رشته های جدید علوم انسانی   لینک 
2  رصد فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  لینک 
3  طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری  لینک 
4  طراحی سامانه اطلاعات اقتصادی نانو  لینک 
5 چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعت ماشین‌سازی کشور لینک
6 خلاصه مدیریتی سیاست نامه های انرژی لینک