کتاب ها

 • تاملی در طراحی سازوکارهای اقتصادی اجتماعی: با تاکید بر حوزه سیاست گذاری عمومی
 • مدل سیاست گذاری اقتصادی مبتنی بر توانمندی انسانی
 • نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط
filereader.php?p1=main_eb163727917cbba1e filereader.php?p1=main_b0baee9d279d34fa1 filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a
 • تالیف:میثم نریمانی - صابر میرزایی

 • ناشر: مهکامه 1392

 • تعداد صفحات: 252

 • تالیف : صابر میرزایی - میثم نریمانی

 • ناشر : روزنگار 1392

 • تعدادصفحات :152

 • انتقال سیاست های علم، فناوری و نوآوری
 • معیارهای به کارگیری تجربیات سیاستی سایر کشورها در ایران
 • دی ان ای نوآور
 • تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن
 • اقتصاد دانش بنیان
 • بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی
 •  
filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0 filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636 filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
 • ترجمه: عیسی پریزادی – سید محمدحسین شجاعی – مصطفی محسنی – جلیل غریبی

 • ناشر: رسا 1394

 • تعداد صفحات: 264

 • بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق فرهنگی
 • مطالعه موردی کشورهای کره جنوبی، چین و ترکیه
 • نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی
 • تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای اجرایی
 • نظام تبادلات بین المللی شبکه بانگی کشور
 • تهدیدات، آسیب ها و راهکارهای و راهکارهای مقاوم سازی
 •  
filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9 filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
 • تالیف:اسماعیل عبدی – مریم محمودی – علی اصغر سعدآبادی – زهرا ابوالحسنی

 • ناشر: روزگار نو 1395

 • تعداد صفحات: 320

 • تالیف: حامد نجفی جزه – دکتر محمد شیریجیان – حسین نبی زاده – علیرضا نجفی جزه

 • ناشر: نیلوفران 1395

 • تعداد صفحات: 312

 • تالیف: دکتر محمد شیریجیان – حامد فرهمند معین – حامد نجفی جزه

 • ناشر: نیلوفران 1395

 • تعداد صفحات: 502

 • فناوری در کانون توجه
 • در دوران ایندیرا گاندی مروری بر تحولات دانش و فناوری
 • دیپلماسی علم
 • روزی نو یا صبحی کاذب؟
 • چالش های همکاری فناورانه بین
 • شرکت های نوپا(استارت آپ ها)وشرکت های بزرگ درایران
filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5 filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
 • ترجمه:محمد حسین پاسوار - سید جعفر سجادیه

 • ناشر: روزگار نو 1395

 • تعداد صفحه: 360

 • ترجمه : جواد مشایخ،عفت نوروزی، سعیده صارمی

 • ناشر: رسا 1397

 • تعداد صفحه: 324

 • تالیف: دکتر رضا اسدی فرد، یاسر خوشنویس، آرمان خالدی

 • ناشر:موسسه خدمات فرهنگی رسا 1397

 • تعداد صفحه: 255

 • مقالات منتخب در
 • سیاست گذاری فناوری های نوظهور
filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
  • ترجمه:علی محمد سلطانی - یاسر خوشنویس - سعیده بابایی - رضا اسدی فرد

  • ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا 1397

  • تعداد صفحه: 360

  صفحه کتاب