زهرا ابوالحسنی

اطلاعات فردی

 

نام: زهرا                                 نام خانوادگی: ابوالحسنی

سال تولد: 1361                       محل تولد: تهران                   

  پست الکترونیک:        zh.abolhasani@gmail.com

 

 

سوابق تحصیلی

 

- دکتری: سیاست گذاری علم و فناوری- دانشگاه تربیت مدرس (ورودی 1388)

- کارشناسی ارشد: مهندسی مخابرات - گرایش میدان - دانشگاه علم و صنعت ایران (سال 1387)

- کارشناسی: مهندسی برق - گرایش مخابرات - دانشگاه علم و صنعت ایران (سال 1385)

 

 

سوابق علمی

 

1)       مقالات منتشر شده

-             مقاله " A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach" در مجله Social Justice research (2014)

-             مقاله « بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت های نانوفناوری ایرانی»، مجله علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری (نمایه شده در پایگاه ISC) (90)

-             مقاله « ارزیابی برخی از مدل‌های رایج نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی» ، مجله علمی پزوهشی سیاست علم و فناوری  (نمایه شده در پایگاه ISC) (90)

-             مقاله «تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی  و عدالت اجتماعی»، مجله علمی- ترویجی رهیافت (91)

-             مقاله «نابرابری اجتماعی: چالش سیاست علم و فناوری»،  چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران (89)

-             مقاله « ارائه چارچوب جهت استخراج مدل نوآوری سازگار با عدالت»، دومین همایش عدالت و پیشرفت، 1388

-             تدوین درگاه نوآوری، دایره المعارف مفاهیم اقتصادی

-             مقاله «طراحی آرایه مایکرواستریپ با پلاریزاسیون دایروی» در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران (85)

-              پذیرش مقاله «spurious response suppression in waveguide filter using E- shaped chiral resonators» (علمی پژوهشی) در مجله بین المللی برق و الکترونیک IJEEE (87)

 

2)      فعالیت های پژوهشی

-             همکاری پژوهشی با پژوهشکده مطالعات فناوری، از مهر ماه 92

o       کارشناس و همکاری تحقیق در پروژه « تدوین یک گفتمان پیشنهادی برای «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» به همراه «چارچوب طراحی و چگونگی اجرای سیستم­های اسلامی-ایرانی روبه­رشد در جامعه»

o       کارشناس پروژه « تبیین جایگاه نظام فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت اسلامی»

o       کارشناس پروژه «اقتصاد علم و فناوری در رویکرد متعارف و رویکرد اسلامی»

o       کارشناس پروژه «رصد نظام نظری عملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

o       برگزاری هشت نشست تخصصی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

o       برگزاری جلسات نقد و ارزیابی لایحه پیشنهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه نتایج به دبیرخانه تدورین الگو

-             اجرای پروژه «تحقیقاتی بررسی جداسازی استعدادهای برتر از سایر دانش آموزان در آراء صاحبنظران کشور»، بنیاد ملی نخبگان، 1390

-             اجرای پروژه تحقیقاتی «وضع شناسی تاریخی نظام تعلیم و تربیت»، تابستان 93

-             مسئول روابط علمی و دبیر هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی «بهبود مدیریت»، 1390-91

-             داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی «سیاست علم و فناوری» و «بهبود مدیریت» و Journal of Business Ethics (BUSI)

-             اجرای طرح تحقیقاتی«تدوین نظام اولویت مسائل آموزش و پرورش» از نگاه رهبری و مسئولان آموزش و پرورش (به صورت دو طرح مجزا)

-             برگزاری مجموعه نشست هایی با موضوع مطالعات فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

-             نقد سند و ارائه بسته پیشنهادی به شورای عالی آموزش و پرورش جهت اصلاح رهنامه آموزش و پرورش

-             نقد سند تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی