مجید حسنی پارسا

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مجید حسنی پارسا

سمت کاری: پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری

پست الکترونیکی: MajidParsa@Gmail.com

شماره تماس محل کار: 66500065

تحصیلات دانشگاهی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی (در مرحله انجام رساله).

1383-1380: کارشناسی- ارشد مهندسی صنایع (گرایش صنایع)، دانشگاه تربیت مدرس.

1380- 1375: کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها)، دانشگاه صنعتی شریف.

1375- 1371: دیپلم ریاضی- ‌فیزیک، دبیرستان علامه حلی، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تهران.

سوابق اجرایی

مدیر اجرایی پژوهشکده مطالعات فناوری، تیر 1393 تا کنون

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، خرداد 1391 تا کنون

رئیس دفتر رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ، آبان 1389 تا تیر 1393

مسئول طرح و توسعه حوزه ریاست مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ، فروردین 1388 تا تیر 1393

کارشناس مسوول حوزه ریاست مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ، فروردین 1388 تا آبان 1389

کارشناس معاونت پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ، بهمن 1380 تا فروردین 1388

عضو کمیته راهبری شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، مهر 1381 تا فروردین 1388

مدیر داخلی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، مهر 1383 تا فروردین 1388

مدیر سیستم‌ها شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، مهر 1381 الی مهر 1383

مدیر مالی و اداری و مسوول تنظیم ارتباط گروههای عضو شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) با ستاد، فروردین 1386 تا فروردین 1388

مدیر کنترل پروژه و مدیر منابع انسانی ستاد شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، فروردین 1386 تا فروردین 1388

عضو و مدیر گروه تحلیلگری سیاست صنعتی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان)، اسفند 1379 الی مهر 1381

مدیر کانون تحلیلگری سیاست صنعتی مرکز مطالعات ‌تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، بهمن 1380 الی مهر 1381

مدیر مالی و اداری مرکز مطالعات ‌تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، مهر 1379 الی تیر 1383

عضویت در گروه مدیریت تکنولوژی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، اسفند 1380 الی اسفند 1383

همکاری پاره‌وقت با شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص تامین)، مهر 1385 تا اسفند 1386

سوابق تحقیقاتی مدیریت و عضویت در پروژه ها

«ارزیابی پروژه‌های طرح اینترنشیپ سال 1379»، کارفرما: شرکت ساپکو، مجری: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1379.

«مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع کوچک و متوسط مرتبط با این صنعت»، کارفرما: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مجری: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، 1386-1385.

«ارزیابی و نظارت بر طرحهای مطالعاتی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی»، مرحله اول و دوم، کارفرما: دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، مجری: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، 1386-1385.

جمع‌آوری نظرات متخصصان پیرامون مسائل و مشکلات صنایع نساجی و پتروشیمی کشور، 2 مورد، کارفرما: دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، مجری: کانون تحلیلگری سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی شریف ،1381-1380.

«تدوین چشم¬اندازهای برنامه چهارم توسعه در محور سیاستگذاری صنعتی و فناوری»، کارفرما: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجری: کانون تحلیلگری سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی شریف، 1381.

«ارزیابی و اولویت‌یابی تکنولوژی در مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن»، کارفرما: مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، مجری: گروه مدیریت تکنولوژی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، 1383-1381

«ارزیابی برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه صنعت و ارزیابی عملکرد وزارت صنایع و معادن در راستای نیل به اهداف برنامه»، کارفرما: وزارت صنایع و معادن، مجری: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، 1387.

«تدوین بسته‌های سیاستی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال‌های تدوین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در کارگروه‌های مختلف»، کارفرما: وزارت صنایع و معادن، مجری: شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، 1387.

سوابق علمی و فرهنگی:

مشارکت در تأسیس و فعال‌سازی کانون‌های تفکر در زمینه‌های مختلف صنعت و فناوری، 1381 به بعد

همکاری درتهیه بانک اطلاعاتی کانون‌های تفکر و برگزاری همایش «کانون‌های تفکر ودولت نهم»، دانشگاه ‌صنعتی ‌شریف، آبان 1384.

همکاری در برگزاری همایش­های «انرژی و محیط زیست» آذر1382، «چالشهای صنعت مخابرات ایران»، تیر 1382، و «صنعت حمل و نقل هوایی» آبان 1382 در دانشگاه صنعتی شریف.

همکاری در برگزاری بیش از ده هم‌اندیشی و سمینار راجع به مسائل مختلف انرژی،‌ سیاست صنعتی و فناوری و هوافضا

شرکت در بیش از 20 دوره آموزشی را جع به موضوعات و مباحث مدیریت تکنولوژی، سیاست تکنولوژی، سیاست صنعتی، سیاستگذاری تکنولوژی و صنعتی، مدیریت استراتژیک و غیره

همکاری در ویراستاری و انتشار کتب «در قلمرو آفتاب»، «بر بلندای سرزمینم» و «عبور از نهایت» در زمان انجام خدمت سربازی در سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران

عضویت در کانون اسلامی انصارالحجه بسیج مسجد حضرت قمر بنی‌هاشم (س) و ارائه مباحث تربیتی در آنجا

تألیفات:

ترجمه کتاب «نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط»، نوشته ویم ونهاوربک، انتشارات رسا، تهران، 1394

پایان‌نامه کارشناسی ارشد: «پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک»، استاد راهنما: دکتر کاظم‌زاده، استاد مشاور: دکتر طباطباییان، 1383

مقاله علمی-پژوهشی «پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک»، مجله مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 5، تابستان 1383

The Role of Institutional Design in Promoting and Attracting Foreign Investments: A Comparative Study of Institutions to Promote and Attract Foreign Investments in Iran and China, International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS), June 2014

مقاله «معرفی روشهای TNA و STIP و پیشنهاد مدلی برای سیاستگذاری تکنولوژی»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، آذرماه 1382.

مقاله «پیشنهاد الگویی به منظور سنجش یادگیری فناورانه»، پذیرفته‌شده شفاهی در سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر 1392

مقاله «ابزارهای سیاستی برای رفع موانع انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه»، پذیرفته‌شده پوستری در سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر 1392

مقاله «عوامل رقابت­پذیری فناورانه در بنگاه­های خدماتی ایران»، پذیرفته‌شده پوستری در چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر 1393

مقاله «نقش طراحی نهادی در تشویق و جذب سرمایه­گذاری خارجی: مطالعه تطبیقی نهادهای تشویق و جذب سرمایه­گذاری خارجی در ایران و چین»، پذیرفته‌شده شفاهی در اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، خرداد 1393

مقاله «ضرورت اتخاذ رویکرد سیستمی- نهادی برای توسعه نوآوریهای فناورانه»، پذیرفته‌شده پوستری در اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی ، خرداد 1393

زبان‌های خارجی:

انگلیسی (در هر چهار مهارت) در حد خوب (دارای مدرک تافل با نمره 70، اخذشده در تاریخ 16/11/1390)

عربی (خواندن و نوشتن) در حد متوسط

مهارتهای کامپیوتری:

Windows: XP, Vista, 7, 8

Office: Word, Excel, PowerPoint (2003,2007,2010,2013)

عضویت‌ها:

عضو کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورای علوم، تحقیقات و فناوری

عضو انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

عضو انجمن مدیریت فناوری ایران

معرفان:

دکتر سید حبیب‌الله طباطباییان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری.

دکتر سید علی اکرمی‌فر، رییس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری.

مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری.

دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی، مدیر شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) و مسئول امور شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر علیرضا شاه‌میرزایی، مؤسس و مدیر سابق شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان).

دریافت رزومه