سید محمد حسین شجاعی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سید محمدحسین شجاعی

سمت کاری: پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری

پست الکترونیکی: shojaei@tsi.ir

شماره تماس محل کار: 66500065

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (۱۳۸۶)

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی؛ دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (۱۳۸۸)

دکتری مدیریت تکنولوژی؛ دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (1395)

تجربه‌های علمی‌پژوهشی

کارشناس همکار در تدوین مجموعه فرایندهای نظام پیشنهادات نظام مدیریت مشارکتی شرکت صنایع مخابرات صاایران در سال ۱۳۸۴

کارشناس همکار در تدوین مجموعه فرایندهای نظام آراستگی (5s) نظام مدیریت مشارکتی شرکت صنایع مخابرات صاایران در سال ۱۳۸۴

کارشناس همکار در طرح‌ریزی صنعتی واحد تولید کولر سلولزی، شرکت انرژی (پروژه‌ی درسی)

پژوهش‌گر همکار در پروژه‌ی تدوین جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشه‌ی جامع علمی کشور در سال 1386

پژوهش‌گر همکار در کمیته‌ی فناوری طرح تحول راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1387

دبیر همایش علمی جستاری در مفهوم و ماهیت کاپیتالیسم؛ برگزارشده در ۴ دی‌ماه ۱۳۸۷، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پژوهش‌گر همکار در پروژه‌ی ارزیابی سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دولتی، دفتر سیاست‌گذاری کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1387

پژوهش‌گر همکار در ستاد توسعه‌ی فناوری هوافضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

پژوهش‌گر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری: از سال ۱۳۹۱ تاکنون

داور فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری: از سال ۱۳۹۲ تاکنون

عضو کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری: سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹4

پژوهش‌گر همکار در پروژه‌ی «مستندسازی و آسیب‌شناسی فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت انتقال فناوری پروژه فرایند تبدیل پروپان به پروپیلن»، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، سال 1393

مدیر پروژه «تعریف بومی تحقیق‌وتوسعه» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 1394

مدیر پروژه «طراحی سامانه‌ی تعاملی پایش و ارزیابی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و اجرای آزمایشی ارزیابی قانون» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سال 1394-1395

مدیر پروژه «تحلیل الگوهای یادگیری سیاست در فرآیند سیاستی (تدوین، تصویب، اجرا و ارزیابی) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سال 1394-1395

پژوهشگر همکار در پروژه‌ی «بررسی وضعیت صنعت ماشین‌سازی پیشرفته در کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، سال 1395-1396

مدیر پروژه «ارزیابی اثربخشی برنامه‌های حمایتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سال 1396

مدیر پروژه «بررسی تجربیات سیاستی حمایت از شرکت‌های فناوری‌بنیان در جهان (مطالعه موردی پنج کشور منتخب)» در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سال 1396

تألیفات

رساله ی تئوری محدودیت¬ها (TOC)، با همکاری مهندس اسماعیل روحی‌پور، قابل دسترسی از طریق کتابخانه‌ی دانشکده صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

«شناسایی معیارهای به‌کارگیری تجربیات سیاست‌گذاری علم و فناوری سایر کشورها در ایران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد (بهمن‌ماه ۱۳۸۸)

کتاب «ارزیابی وضع موجود و مطلوب فناوری در ایران» (با همکاری سید حبیب اله طباطباییان، محمد نقی زاده، صنم السادات فرنودی، رضا نقی زاده، آزیتا تقوایی، جلیل غریبی)، مرکز نشر دانشگاهی (۱۳۸۹)

کتاب «ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری» (با همکاری سید حبیب اله طباطباییان، مهدی فاتح راد، جواد سلطان‌زاده)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۱)

کتاب «انتقال سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری» (با همکاری سید حبیب اله طباطباییان)، انتشارات کنکاش، پژوهشگاه شاخص‌پژوه (۱۳۹۳)

کتاب «دی‌ان‌ای نوآور»، ترجمه با همکاری عیسی پریزادی، مصطفی محسنی و جلیل غریبی، انتشارات رسا، ۱۳۹۳

مقاله «ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی» (با همکاری دکتر سید حبیب‌اله طباطبائیان و دکتر مهدی فاتح راد)؛ مجله علمی‌پژوهشی سیاست علم و فناوری، جلد 2، شماره 3 ( پاییز و زمستان 1388)

مقاله «مطالعه‌ی مقایسه‌ای قابلیت‌سازی و جامعه‌پذیری شبکه‌های اجتماعی تخصصی»، فصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال 2، شماره 5 (پاییز 1392)

مقاله «طرحی برای نظام ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری بر اساس فراچارچوب تحلیل سیستمی» دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۱

مقاله «چارچوبی برای شناسایی معیارهای به‌کارگیری تجربیات سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری سایر کشورها در ایران» (با همکاری سید حبیب‌اله طباطبائیان)، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۱

مقاله «مسائل نهادی تشکیل نظام‌های نوآوری منطقه‌ای در مناطق ویژه اقتصادی ایران: یک مطالعه ترازیابی» (با همکاری مهیار خادم، دکتر سید رضا سلامی)، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ‌۱۳۹۱

مقاله «بررسی برنامه¬های آموزشی رشته¬های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صد و هشتاد دانشگاه جهان» (با همکاری سید حامد مزارعی)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۳

مقاله «طرحی برای نظام ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری» (با همکاری مهدی فاتح راد، سید حبیب‌اله طباطبائیان) ، فصلنامه رهیافت، جلد 24، شماره 57 (پاییز و زمستان 1393)

مقاله «جستاری در آموزش‌های تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری در جهان یک مطالعه تطبیقی» (با همکاری سید حامد مزارعی)، نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 4 (زمستان 1393)

مقاله «مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه‌ی دانشی» (با همکاری سید رضا سلامی، سید حبیب‌اله طباطبائیان، جهانیار بامداد صوفی)، نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 5، شماره1 (بهار(1395

مقاله «شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه‌های سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران»، نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 5، شماره 3 (زمستان 1395)

تجربه‌های اجرایی

معاون فرهنگی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی83-1382

جانشین حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال تحصیلی 84-1383

دبیر اجرایی همایش دفاع الکترونیک (دومین همایش جنگ الکترونیک)؛ برگزار شده در تاریخ 20 و 21 بهمن ماه 1383، دانشکده‌ی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو هیئت تحریریه‌ی ماهنامه‌ی فرهنگی‌تحلیلی سوره‌ی اندیشه، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سال ۱۳۸۹-1390

دوره‌های آموزشی

International Course on Design and Evaluation of Innovation Policies, UNU-MERIT and IRAMOT, 18-22 October 2015, Tehran, Iran.

Science, Technology and Innovation Indicators, UNESCO Institute for Statistics, 29 February- 2 March 2016, Tehran, Iran.

Managing Open Innovation & Networks, IRAMOT, 9 December 2013, Tehran, Iran.

دریافت رزومه