رضا اسدی فرد

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی: رضا اسدی فرد

 

سمت کاری: پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری

 

پست الکترونیکی: reza_asadifard@tsi.ir

 

شماره تماس محل کار: 66500065

 

تحصیلات دانشگاهی

 

آخرین مدرک رشته/گرایش دانشگاه/مؤسسه محل تحصیل سال فارغ التحصیلی

 

دکترا مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 1390

 

کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسایی و انتخاب دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1383

 

کارشناسی مهندسی مواد- صنعتی دانشگاه صنعتی شریف 1379

 

عنوان رساله دکتری:

 

"مدلی برای شکل‌گیری شبکه‌های پایدار همکاری علم و فناوری در ایران؛ مطالعه چند-موردی"

 

عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

 

انتشارات:

 

اسدی‌فرد رضا، چوخاچی‌زاده مقدم امین، گودرزی مهدی، "الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه‌های همکاری بین‌المللی"، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 1، بهار 1395، صص 150-129.

 

اسدی‌فرد رضا، طباطبائیان حبیب‌ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، "تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، شماره 3، زمستان 1392

 

اسدی‌فرد رضا، طباطبائیان حبیب‌ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، "تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، شماره 3، زمستان 1392

 

اسدی‌فرد رضا، طباطبائیان حبیب‌ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، "چرخه عمر شبکه‌های همکاری علم و فناوری"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16، زمستان 1389، صص 49-58. (علمی- ترویجی).

 

اسدی‌فرد رضا، طباطبائیان حبیب‌ا...، بامداد صوفی جهانیار و تقوا محمدرضا، "خردمایه مداخلات دولتی در شکل¬گیری شبکههای همکاری علم و فناوری در ایران"، فصلنامه رهیافت، شماره 50، بهار 1391، صص 37-48 (علمی- ترویجی).

 

اسدی فرد رضا، پروین نادر، صفارزاده پیمان و آقازاده جمشید، " بررسی تأثیر فرایند آلیاژسازی مکانیکی بر مورفولوژی و اندازه دانه پودرهای کامپوزیتی Al6061-SiCp"، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1383.

 

Reza Asadifard, Seyed Habiboallah Tabatabaeian, Jahanyar Bamdad Sofi, Mohammad Reza Taghva, 2017, “A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran”. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 122C, pp. 139-150.

 

N. Parvin, R. Asadifard, P. Saffarzadeh, S. Sheibani & P. Marashi, “Preparation and mechanical properties of SiC-reinforced AL6061 composite by mechanical alloying”, Material Science and Engineering A, 492, 2008, 134-140.

 

R. Asadifard, “Research Infrastructure Networking, a New Model for Enhancing Innovation in the Developing Countries”, Proceeding of the International Conference on Bio-Nanotechnology (ICBN2006), Nov. 18-21, 2006, Al-Ain, United Arab Emirates.

 

Ali Beitollahi, R. AsadiFard and M.A. Soltani, “A Glance at Iran's "Nano Initiative" and Standardization Programs”, ISO Focus Journal, 2007

 

R.Asadifard, N. Parvin & P.Saffarzadeh, "The Effect of Mechanical alloying on the Distribution of SiC Particles, and Modeling of the Morphology Variations in Al6061-SiC Composites", Auto 2005, Isfahan, 2005.

 

Asadifard Reza & Ghrighorian Vahik, “Investigation on Alloying PET and PBT Polymers", Proceeding of the First Conference of Material Engineering, Sharif University of Technology. 2002.

 

Ali Mohammad Soltani, Reza Asadifard, “Nanotechnology Policy: An Experience from I. R. of Iran”. The Science and Technology and Innovation Policy Making; Its Trends and Objectives in the Developing Countries, 1th edited by Budzanani Tachebe, Maryam Shaeri, Adnan Jawdat Judeh Yousef, 01/2016: chapter Section 1- STI Policy Development; Daya Publishing House., ISBN: 978-93-86071-14-9.

 

مجری/مدیر پروژه:

 

مطالعه و ارزیابی مدیریت شبکه‌های علم و فناوری منطقه‌ای و بین‌المللی (مطالعه موردی؛ شبکه‌های زنان دانشمند جهان اسلام، فناوری نانو، دانشگاه‌های مجازی و پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی) - مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتمام 1392

 

طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری، پژوهشکده مطالعات فناوری، اتمام زمستان 1394

 

طراحی و اجرای پایلوت برنامه حمایت از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ، پژوهشکده مطالعات فناوری، اتمام بهار 1396.

 

چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعت ماشین‌سازی کشور ، پژوهشکده مطالعات فناوری، اتمام مرداد 1397 (دریافت)

سوابق کاری:

 

مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1390 ادامه دارد

 

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1393 تاکنون

 

دریافت رزومه