همکاری با گروه جامعه و پیشرفت

از کلیه عزیزانی که تمایل به همکاری دارند تقاضا می شود تا از طریق آدرس abolhasani@tsi.ir با ما در تماس باشند.