همکاری با گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

از کلیه عزیزانی که تمایل به همکاری و تعریف پروژه‌های مطالعاتی و همکاری با این گروه را دارند، تقاضا می‌شود تا درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی reza_asadifard@tsi.ir  ارسال فرمایید.