کارگاه‌ها و نشست‌های گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

برگزاری نشست‌های تخصصی آینده نگاری
این پروژه در قالب نشست‌های ماهانه با حضور فعالان حوزه آینده‌نگاری با موضوعات مختلف برگزار و نتایج آن مستند گردیده است. برگزاری این نشست‌ها به منظور شکل دادن یک محفل علمی و حلقه فکری در حوزه آینده‌نگاری بوده و روشی مناسب برای شبکه‌سازی در این حوزه است. با توجه به پروژه‌هایی که پژوهشکده در حوزه آینده‌نگاری آغاز نموده، این نشست‌ها فرصت مناسبی در راستای تشکیل گروه‌های کاری جهت اقدامات عملی و انجام پروژه‌هایی در سطح ملی قلمداد می‌شوند. این نشست‌ها بدنبال ایجاد یک گفتمان و کار پیوسته در حوزه آینده‌پژوهی نیز هست. به طوری که فعالانی که در این زمینه کار نظری و اجرایی کرده‌اند، به تدریج حلقه‌های فکری ایجاد کنند. صرف نظر از ارگان برگزارکننده نشست، این نشست‌ها به دنبال تبادل اطلاعات و اصلاح و تفکر پیرامون آینده‌نگاری است تا بتوان دانش مناسبی را ایجاد نمود. با پیشرفت اینگونه نشست‌ها می‌توان محدوده آنها را با توجه به تمرکز و استقبال افراد، تخصصی‌تر نمود. در ادامه اطلاعات مربوط به هر نشست ارایه شده است.

ردیفعنوانتاریخسخنرانپیوست
۱تئوری پیچیدگی و کاربرد آن در آینده‌نگاری 
۹۲/۱۱/۲۶آقای عزیز علیزاده 
دریافت
۲سوگیری‌های شناختی و تاثیر آن در مطالعات آینده‌نگاری
۹۲/۱۲/۱۳آقای عزیز علیزاده 
دریافت
۳معرفی روش تحلیل لایه لایه ای علتها در آینده پژوهی؛ مطالعه موردی: آینده پژوهی آموزش عالی ایران
۹۳/۲/۱آقای دکتر حسینی مقدم
دریافت
۴اقتصاد علم و فناوری
۹۳/۲/۳۰آقای علی چاپرک 
دریافت
۵جایگاه آینده نگاری در سیاست‌‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی 
۹۳/۳/۲۶آقای دکتر سعید قربانی 
دریافت
۶معرفی تعدادی از نرم افزارهای آینده‌پژوهی 
۹۳/۶/۴آقای طاها ربانی 
دریافت
۷تخمین اطلاعاتی
۹۳/۷/۲۹آقای دکتر مصطفی تقوی 
دریافت
۸دیده‌بانی فناوری؛ چند موردکاوی ایرانی
۹۳/۶/۲۵آقای سیاوش ملکی‌فر 
دریافت
۹روش شناسی کشف علایم ضعیف 
۹۳/۹/۳آقای دکتر مصطفی تقوی
دریافت