گزارش پروژه‌های در حال اجرای گروه اقتصاد دانش‌بنیان

گزارش پروژه‌های در حال اجرا:

ردیف

عنوان طرح

مجری

همکاران

تاریخ شروع

چکیده گزارش

۱

کتاب اقتصاد نوآوری و تحولات تکنولوژیک

علی ملکی

روح‌اله ابوجعفری

تیر۹۳

دریافت

۲

مجموعه مقالات اقتصاد دانش‌بنیان

نیکو نسبتی

روح‌اله ابوجعفری

خرداد ۹۳

دریافت

۳

بررسی نظم پولی مالیاتی ژاپن با تاکید بر استخراج نوآوری‌های نهادی

فرهاد تقی‌زاده

روح‌اله ابوجعفری

مرداد ۹۳

دریافت

4

طراحی سامانه اطلاعات اقتصادی نانو

پژوهشکده مطالعات فناوری

 

مرداد 94

 

5

برگزاری سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دانش بنیان

پژوهشکده مطالعات فناوری

 

مرداد 94

 

6

واکاوی چالش های نظام ضمانت از صادرات محصولات کشور و تبیین راهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

محمد شیرجیان

امیر عسکری

تیر 94

 

7

تبیین مبنا و سازو کار های هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد

علی مروی

مجید شکور

احسان محمد زاده

تیر 94

 

8

تبیین مبنا ، ابزار و سازو کار های بهینه خلق پول

علی مروی

سید مهدی حسینی

امیر احمد ذوالفقاری

تیر 94

 

9

تبیین مبنا و راهکار های استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

علی مروی

امیر احمد ذوالفقاری

تیر 94

 

10

واکاوی چالش های نظام ضمانت از صادرات محصولات کشور و تبیین راهکارهایی در راستای ارتقاء کارآمدی آن

محمد شیریجیان

امیر عسکری

تیر 94

دریافت