گزارش پروژه‌های خاتمه یافته گروه اقتصاد دانش‌بنیان

گزارش پروژه‌های خاتمه یافته:
ردیفعنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعزمان اجرافایل چکیده گزارش
1شناخت عمومی فرصت‌ها و محدودیت‌های مسیرهای ده‌گانه افزایش درآمد
دکتر سید جعفر حسینی
روح‌اله ابوجعفری
تیر ۹۲۱۰ ماهدریافت