گزارش پروژه‌های خاتمه یافته گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

گزارش پروژه‌های خاتمه یافته:

ردیف عنوان طرح مجری همکاران تاریخ شروع زمان اجرا فایل چکیده گزارش
۱ بررسی نهادهای متولی مدیریت پژوهش در کشورهای منتخب دکتر سوزنچی علی بابایی، محسن اشعاری، حسام قدکساز، عطاالله حشمتی ۱۳۹۱/۱۱/۱ ۱۲ ماه دریافت
۲ شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت در تجاری‌سازی اختراعات در ایران از دیدگاه سیاست‌گذاری فناوری آقای کامران باقری آقای گودرزی، دکتر مهدی گودرزی، مارال مهداد، حسین هاشمی، آقای محسنی مهر ۹۲ ۸ ماه دریافت
۳ تبیین جایگاه کمک‌های رسمی توسعه‌ای ایران در راستای تحقق اهداف فناورانه کشور در کشورهای هدف آقای جلیل غریبی حسین علیزاده و آرمان خالدی، خانم شجاع مهر ۹۲ ۷ ماه دریافت
۴ پایگاه تحلیلی قوانین و مقررات علم و فناوری آقای جلیل غریبی محمدحسین شجاعی شهریور ۹۲ ۹ ماه دریافت

5 طراحی سامانه یکپارچه مدیریت عرضه و تقاضای (تبادل) فناوری آقای دکتر اسدی فرد هادی حسینی ، احمد طالبیان ، احمد کاظمی ، یاسر خوشنویس خرداد 93 15 ماه دریافت

6 چالش‌ها و فرصت‌های توسعه صنعت ماشین‌سازی کشور آقای دکتر اسدی فرد  احمدطالبیان، هادی حسینی، سیدحمیدرضا ایزدپناه خرداد 97  15 ماه دریافت