سازمان‌ها و نهادهای مرتبط گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

ارتباط با فعالان عرصه‌ی سیاست و مدیریت فناوری‌های نوظهور شامل سیاست‌گذاران در شوراها و سازمان‌های مختلف و محققان این عرصه از آن جهت که مخاطبان اصلی نتایج فعالیت‌های این گروه هستند، حائز اهمیت بالایی است. 
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
- شورای عالی علم، تحقیقات و فناوری (عتف)
- پژوهشکده سیاست گذاری علم وفناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
- انجمن مدیریت فناوری ایران
- ستاد توسعه فناوری نانو