همکاری‌های علمی داخلی

filereader.php?p1=main_fe299c68205355a97

همکاری با سایر نهادهای علم و فناوری موضوعی است که گروه‌ها باید به آن توجه داشته باشند. موارد زیر جلسات و همکاری‌هایی است که از طرف گروه‌ها برگزار شده است:

همکاری‌های سال ۱۳۹۲
- برگزاری جلسه با دبیر انجمن مدیریت فناوری برای ارائه پروژه «شبکه مدیریت فناوری و نوآوری ایران» و بررسی زمینه‌های مشترک همکاری؛
- ملاقات با هیات مدیره جدید انجمن مدیریت فناوری و معرفی پروژه «شبکه مدیریت فناوری و نوآوری ایران» برای جلب حمایت‌های انجمن؛
- ارتباط با ستاد توسعه‌ی فناوری هوایی و هوانوردی برای شرکت در جلسات ستاد و ارائه پروژه‌ی شبکه مدیریت فناوری و نوآوری ایران، به پیشنهاد دکتر منطقی؛
- انجام رایزنی‌های اولیه برای همکاری های مشترک با پژوهشکده فناوری های نوین سازمان همکاری‌های علمی – صنعتی ایران
- رایزنی‌های اولیه برای همکاری مشترک با دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری
- گفتگوی اولیه جهت ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
- گفتگو با برخی از مراکز غیردولتی جهت همکاری های مشترک (مثل موسسه فرهنگی روزگار نو، موسسه قرآت و عترت (وابسته به دانشگاه تهران))

همکاری‌های سال ۱۳۹۳
- ارائه گزارش نقد و بررسی لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به معاونت راهبردی ریاست جمهوری توسط آقای ابوجعفری
- سخنرانی در هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی دانشگاه امام صادق توسط آقای ابوجعفری
- دبیر کمیته اقتصاد دانش‌بنیان دفتر نمایندگی رهبری شورای امنیت ملی توسط آقای ابوجعفری
- سخنرانی در همایش احیای گفتمان اقتصاد اسلامی توسط آقای ابوجعفری
- سخنرانی در کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسط آقای ابوجعفری
- مصاحبه با مجله کیهان فرهنگی در مورد اقتصاد مقاومتی توسط آقای ابوجعفری
- ارائه مدل تامین مالی مرحله‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط آقای ابوجعفری
- همکاری با انجمن مدیریت فناوری ایران
- همکاری با جایزه ملی مدیرت فناوری و نوآوری ایران
- همکاری با برنامه تلویزیونی ثریا توسط آقای کریمی
- همکاری با برنامه تلویزیونی راز توسط آقای کریمی
- چاپ مطلب در روزنامه اقتصادی تعادل توسط خانم محمودی
- عضویت فعال درکارگروه جامعه‌شناسی اقتصادی انجمن‌های علمی جامعه شناسی ایران