کارگاه‌ها و نشست‌ها

filereader.php?p1=main_3b74b924ca55c122d

نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی سال ۱۳۹۲
هر کدام از گروه‌های پژوهشی در راستای ماموریت و برنامه‌های خود نشست‌هایی برگزار نموده است که شرح آن به صورت زیر است:
- برگزاری نشست تخصصی روش پژوهش مطالعه‌ی موردی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی ارائه‌ی دو نمونه موفق (داخلی و خارجی) از کاربرد روش تحقیق مطالعه‌ی موردی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی توسعه‌ی محصول جدید (NPD) در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی ارائه و تحلیل یک تجربه انتقال فناوری در ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی نهاد و نهادگرایی در اقتصاد: نهادگرایی قدیم در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی تحلیل چند لایه چرخه عمر سازمان در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست تخصصی نهاد و نهادگرایی در اقتصاد: نهادگرایی جدید در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲؛
- برگزاری کارگاه روش تحقیق QCA در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۲؛
- برگزاری کارگاه روش تحقیق: تحلیل آماری پیش نیاز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛
- برگزاری کارگاه روش تحقیق: تحلیل عاملی اکتشافی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲؛
- برگزاری نشست ارائه‌ی رساله‌ی دکتری آقای سید جعفر حسینی با موضوع «خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگذاری در حقوق مالکیت- مطالعه موردی صنعت نفت» در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۲.
- شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق گراندد تئوری، دانشگاه تهران، مهر ۱۳۹۲.
- شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق تبارشناختی، دانشگاه تهران، آذر ۱۳۹۲؛
- شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق تحلیل گفتمان، دانشگاه تهران، آذر ۱۳۹۲؛
- مشارکت در برگزاری و ارائه‌ی سخنرانی در میزگرد «ارزیابی پیشرفت و توسعه علمی ایران و منطقه» در سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور.
- تئوری پیچیدگی و کاربرد آن در آینده‌نگاری
- سو گیری‌های شناختی و تاثیر آن بر مطالعات آینده‌پژوهی
- برگزاری نشست با حضور و ارائه اساتید مطرح در موضوع الگوی اسلامی پیشرفت (۸ نشست)
- جلسات مباحثه و گفتگو با کارشناسان جوان حوزه الگوی پیشرفت (۴ جلسه)

نشست‌های و سخنرانی‌های علمی سال ۱۳۹۳
- برگزاری جلسه نقد لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
- نشست هم‌اندیشی مسائل اجتماعی- فرهنگی حوزه فناوری 
- نشست تخصصی با عنوان نقش رسانه در توسعه علم و فناوری
- برگزاری نشست تخصصی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه کشور، جلسه یکم: ۱۳۹۳/۴/۴
- برگزاری نشست تخصصی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه کشور، جلسه دوم: ۱۳۹۳/۵/۲۱
- برگزاری نشست اول بررسی سیاست‌های تجاری‌سازی اختراعات در ایران (بررسی دستاوردهای پروژه جناب آقای مهندس کامران باقری)، دو جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۹
- برگزاری نشست دوم بررسی سیاست‌های تجاری‌سازی اختراعات در ایران (بررسی دستاوردهای پروژه جناب آقای مهندس کامران باقری)، دو جلسه در تاریخ‌ ۱۳۹۳/۵/۲۶