همکاری با پژوهشکده

filereader.php?p1=main_c2efb87ea93ca1003

از علاقه‌مندان با همکاری با پژوهشکده مطالعات فناوری دعوت می‌شود، درخواست مشخص همکاری خود را با گروه‌های پژوهشی پژوهشکده به همراه روزمه خود، به آدرس info@tsi.ir ارسال نمایند.