فهرست مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۳

فهرست مقالات منتشر شده توسط گروه‌های پژوهشی پژوهشکده:

- عوامل رقابت‌پذیری فناورانه در بنگاه‌های خدماتی ایران
نویسنده: مجید حسنی پارسا، جواد مشایخ


- نقش طراحی نهادی در تشویق و جذب سرمایه¬گذاری خارجی: مطالعه تطبیقی نهادهای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و چین
نویسنده: جواد مشایخ، مجید حسنی پارسا


- ضرورت اتخاذ رویکرد سیستمی- نهادی برای توسعه نوآوری‌های فناورانه 
نویسنده: مجید حسنی پارسا ،جواد مشایخ


- ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت‌های دارویی کوچک و متوسط (مورد مطالعه: یک شرکت دارویی)
نویسنده: ابراهیم رجب پور مصطفی محسنی کیاسری ، علی‌اصغر سعدآبادی


- بررسی تجربه انجام آینده‌نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
نویسنده: مصطفی محسنی کیاسری، روح‌الله قدیری، رضا نقی زاده

- بررسی برنامه‌های آموزشی رشته‌های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صد و هشتاد دانشگاه جهان
نویسنده: سید حامد مزارعی، سید محمدحسین شجاعی


- مطالعه‌ی مقایسه‌ای قابلیت‌سازی و جامعه‌پذیری شبکه‌های اجتماعی تخصصی
نویسنده: نفیسه رضایی‌نیک، سید محمدحسین شجاعی


- شناسایی حوزه های نوظهور بر اساس تحلیل چرخه عمر فناوری به عنوان  نمونه فناوری زیردریایی بدون سرنشین
نویسنده: امیر ناظمی، علی شماعی، روح اله قدیری


- روش اولویت‌گذاری فناوری برپایه‌ی برنامه‌ریزی سناریو مطالعه موردی: ‌نانو فناوری
نویسنده: شهره ناصری، امیر ناظمی، علیرضا نوربخش، روح‌اله قدیری، علی شماعی


- الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت شبکه های همکاری بین المللی
نویسنده: رضا اسدی فرد- امین چوخاچی زاده مقدم – مهدی گودرزی


- تاثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها
نویسنده: رضا اسدی فرد- سیدحبیب¬اله طباطبائیان – جهانیار بامداد صوفی- محمدرضا تقوا


- نقش رسانه ها در فرهنگ علم وفناوری در جهان ( مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)
نویسنده: زهرا آهنی، سهیلا بورقانی فراهانی، طهمورث حسنقلی یاسوری، سید حسام‌الدین مدنی، محمدرضا جعفری جلوه


- چارچوب مفهومی تحلیل بین‌سیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری
نویسنده: روح‌اله ابوجعفری ، شعبان الهی، عادل پیغامی، کاظم یاوری

- افزایش توان رقابتپذیری بنگاه در سایه سیاست¬های فناورانه: بررسی نقشه جامع علمی کشور و استراتژی صنعتی ایران بر مبنای دیدگاه شکست بازار
نویسنده: صنم السادات فرنودی


The Role of Institutional Design in Promoting and Attracting Foreign Investments: A Comparative Study of Institutions to Promote and Attract Foreign Investments in Iran and China
نویسنده: جواد مشایخ، مجید حسنی پارسا


DEVELOPING A MODEL FOR TECHNOLOGICAL CAPABILITY ASSESSMENT — CASE OF AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURERS IN IRAN 
نویسنده: مهدی محمدی، مهدی الیاسی، مصطفی محسنی کیاسری


DIFFERENT MODELS OF PUBLIC AND MEDIA EDUCATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CULTURE
نویسنده: سید حسام‌الدین مدنی، زهرا آهنی


THE ROLE OF MEDIA IN PUBLIC CULTURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE WORLD (A COMPARATIVE STUDY OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES)
نویسنده: زهرا آهنی، سهیلا بورقانی فراهانی، طهمورث حسنقلی یاسوری، سید حسام‌الدین مدنی، محمدرضا جعفری جلوه