گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳

فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات فناوری در سال ۱۳۹۳:
شرح فعالیت‌هاتعداد
مقالات۱۸
کتاب‌ها۱
همکاری‌های علمی داخلی۱۳
همکاری‌های علمی بین‌المللی۱
آموزش۱
نشست‌های علمی برگزار شده۷