گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲

فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات فناوری در سال ۱۳۹۲:
شرح فعالیت‌هاتعداد
مقالات۸
کتاب‌ها۱
همکاری‌های علمی داخلی۷
همکاری‌های علمی بین‌المللی۲
آموزش۹
سخنرانی‌های علمی برگزار شده۲۱