رئیس پژوهشکده

filereader.php?p1=main_157025363e05f2810

سید حبیب‌الله طباطبائیان
رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری
مرتبه علمی: دانشیار

برای دریافت فایل رزومه اینجا کلیک کنید

اهم وظایف رئیس پژوهشکده به شرح زیر است:
۱- برنامه‌ریزی، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های پژوهشکده در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
۲- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، اخراج و... اعضای هیأت علمی و کارمندان پژوهشکده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۳- انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان پژوهشکده بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب پژوهشکده و عزل آنان؛
۴- تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشکده و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
۵- ارائه گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده به هیأت امنا؛
۶- پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی.