چارت سازمانی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2


اهم وظایف رئیس پژوهشکده:
۱. برنامه‌ریزی، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت های پژوهشکده در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
۲. صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، اخراج و... اعضای هیأت علمی و کارمندان پژوهشکده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۳. انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان پژوهشکده بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب پژوهشکده و عزل آنان؛
۴. تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشکده و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
۵. ارائه گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده به هیأت امنا؛
۶. پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه¬های پژوهشی؛

اهم وظایف مدیریت اجرایی:
۱. تدوین اهداف، راهبردها، خط مشی‌ها و برنامه‌های عملیاتی پژوهشکده (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و تعیین شاخص‌های ارزیابی آنها با همکاری و مشارکت قسمت‌های پژوهشکده و اتخاذ تمهیدات لازم برای تصویب، ابلاغ و اجرای آن؛
۲. طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، و کنترل و ارزیابی عملکرد سطوح مختلف (سازمانی، گروهی و فردی) پژوهشکده؛
۳. تهیه گزارش‌های دوره‌ای و یا موردی برای ارائه به مبادی ذیربط؛
۴. مدیریت منابع انسانی پژوهشکده؛
۵. تنظیم تفاهم‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و قراردادهای افراد؛
۶. تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها، روش‌های جاری، کاربرگ‌ها و...؛

اهم وظایف مدیریت امور مالی:
۱. اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با امور مالی، بودجه‌ای و حسابداری؛
۲. انجام کلیه امور مرتبط با برآورد، جذب و تخصیص بودجه سالانه پژوهشکده؛
۳. کنترل و ارزیابی تمامی فعالیت های مالی، بودجه ای و حسابداری و تنظیم گزارش عملکرد دوره‌ای و یا موردی برای مراجع ذی ربط؛
۴. همکاری با حسابرس منتخب هیأت امنا و دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارشات به صورت مکتوب؛

اهم وظایف معاونت پژوهشی:
۱. هدایت و نظارت بر حسن اجرای  کلیه امور پژوهشی، تأمین کتب و مستندات علمی  پژوهشکده؛
۲. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در سطح ملی و بین المللی؛
۳. طرح‌ریزی و اجرای طرح های نیاز سنجی پژوهشی در حوزه علم و فناوری در داخل و خارج از کشور؛
۴. اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور؛
۵. توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور.
۶. کنترل و نظارت کلان بر فرایندهای پژوهشی پژوهشکده بر اساس زمان بندی برنامه‌های مصوّب.
۷. ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
۸. تهیه برنامه پژوهشی پژوهشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت.

اهم وظایف دبیران گروه‌های پژوهشی:
۱. مدیریت یکپارچه پروژه‌های تحقیقاتی از جمله:
۱.۱. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح از طریق مصاحبه با نخبگان علمی مرتبط با حوزه تخصصی؛
۲.۱. تولید دانش و انتشار مقالات علمی پژوهشی و تدوین کتب، ترجمه منابع مرجع مرتبط با حوزه تخصصی؛
۳.۱. ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه¬های تحقیقاتی مرتبط؛
۴.۱. مستندسازی و مدیریت دانش دستاوردها و فرآیندهای گروه پژوهشی؛
۲. مشارکت در نظارت و ارزیابی پروژه¬های پژوهشی؛
۳. پایش آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با گروه مطالعاتی مربوطه؛
۴. نیاز سنجی و اولویت گذاری پژوهشی در حوزه مربوط؛
۵. همکاری موثر با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و انجمن‌های تخصصی مرتبط؛