چالش های نظری و عملی حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در ایران

تاریخ : 1398/09/28

تعداد بازدید : 838

0 امتیاز از 0 رای

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و رئیس شورای سیاست گذاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری کشور، صبح روز گذشته ۲۷ آذرماه با حضور و ایراد سخنرانی در افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، به تبیین چالش های نظری و عملی حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری و ارائه راهکارهایی به منظور برون رفت از این چالش ها پرداختند.


ایشان در ابتدای سخن ضمن اشاره به سیر تحول تاریخی ایجاد جامعه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در کشور از سال ۱۳۶۸ تاکنون، بر این مهم تآکید نمودند که عدم وجود انسجام و تقسیم کار هوشمند میان اعضای این حوزه دانشی، سبب شده تا با وجود برخورداری از ظرفیت و توانمندی بالا، حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کشور نتواند به بلوغ مناسب به عنوان یک جامعه علمی که رهبری سایر جوامع علمی را نیز بر عهده دارد، دست یابد.
رئیس شورای سیاست گذاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری کشور در ادامه با تفکیک چالش های این حوزه به دو بخش چالش های نظری و عملی، به ارائه راهکارهایی از جمله ایجاد قطب علمی مدیریت تکنولوژی، ایجاد نشریات علمی و گسترش کمی و کیفی آن ها، شکل گیری و توسعه نهادهای پژوهشی چون پژوهشکده مطالعات فناوری در راستای برون رفت از چالش های نظری پرداخته و همچنین به ایجاد انجمن مدیریت فناوری و نوآوری، برگزاری سالانه کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری، تخصیص جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری و تشکیل اتحادیه در این حوزه به عنوان ابزاری کارآمد در جهت مقابله باچالش های عملی این حوزه علمی اشاره نمودند.

دکتر طباطبائیان در پایان ضمن بیان این مهم که ما به تمامی اعضای جامعه مدیریت تکنولوژی و مسیر طی شده در ۴۰ سال اخیر افتخار می کنیم، از همه حاضران و تاثیرگذاران در این جامعه علمی به منظور همکاری فعالانه در قالب تقسیم کار هدفمند در جهت ارتقای نقش آفرینی در سایر جوامع علمی و رفع چالش های کشور دعوت به همکاری نمودند.

نظر شما